Ze Kwamen uit alle windhoeken

Print paginaVerhoog fontVerkleinen font
Britse, Chinese en talloze andere soldaten losten elkaar af in de boerderij van mijn grootmoeder van moeders kant tijdens de Eerste Wereldoorlog. Van daaruit vertrokken ze naar de strijd op het nabijgelegen front…

Ze kwamen helaas niet allemaal terug om hun persoonlijke bezittingen op te halen. Na het overlijden van mijn grootmoeder in 1943 vonden we in een kamer persoonlijke bezittingen die nog altijd op hun eigenaar wachtten! Voor haar was het andermans bezit, ze raakte het niet aan. Voor ons lagen de zaken anders. We verdeelden de spullen. Ik heb er een klein veldpannetje aan overgehouden. De Britse koekjes in grote blikken werden tijdens de Tweede Wereldoorlog opgepeuzeld.

Daar hoefden de Duitsers niet van te profiteren, vonden we. In deze verhalen, opgesteld op verzoek van het departement Pas-de-Calais in het kader van de herdenkingsplechtigheden 90 jaar na het einde van deze oorlog, ontdekt u heel andere betogen, beelden en portretten uit deze gruwelijke periode. Het gaat niet zozeer om strategische feiten, op deze website wordt de Eerste Wereldoorlog beschreven door soldatenvan alle continenten. Allen hebben hun rol gespeeld in het strijdgewoel in de Pas-de-Calais. Aangrijpende getuigenissen die de vredeswens alleen maar bekrachtigen. De vijand van toen, die nu met ons aan een gemeenschappelijk Europa werkt, heeft evenveel geleden onder het geweld. Sommige Duitse soldaten waren zelfs erg jong, zoals de jongen van 14 jaar die in de Pas-de-Calais sneuvelde. De Pas-de-Calais, waar soldaten van de meest uiteenlopende nationaliteiten vochten, was het aan hun eer verplicht hen via deze website extra aandacht te schenken.