NEUVE CHAPELLE INDIAN MEMORIAL

Print paginaVerhoog fontVerkleinen font
De Indiase troepen van het Britse leger vechten mee in de Slag bij Neuve-Chapelle in maart 1915. Dit herdenkingsmonument herinnert aan hun inzet in Frankrijk en België tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Carrefour entre la RD 947 et la RD171 62136 - RICHEBOURG